УПРАВА И СЛУЖБЕ


Управа


ДЕКАН

др ЗОРАН РАНКОВИЋ, редовни професор
тел: 011 6352 314, email: dekan@bfspc.bg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

др ВЛАДИМИР ВУКАШИНОВИЋ, редовни професор
email: vvukasinovic@bfspc.bg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

др СРБОЉУБ УБИПАРИПОВИЋ, ванредни професор
email: prodekanzanastavu@bfspc.bg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ

др ДРАГАН КАРАН, доцент
email: dkaran@bfspc.bg.ac.rs

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

ВАСИЛИЈЕ ВОЈВОДИЋ, дипл. правник
тел: 011 6352 302, email: sekretar@bfspc.bg.ac.rs

Службе


СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

СЛАВИЦА ЗЕЉКОВИЋ, дипл. правник, управник службе
тел: 011 6352 312, email: szeljkovic@bfspc.bg.ac.rs

ПЕТАР В. ШЕРОВИЋ, дипл. археолог, стручни сарадник за међународну сарадњу
тел: 011 6352 344, email: intlcoop@bfspc.bg.ac.rs

АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ, дипл. теолог, секретарица у кабинету декана и продекана
тел: 011 6352 314, email: abulovic@bfspc.bg.ac.rs

МИРА БРИШЕВИЋ, референт за радне односе
тел: 011 6352 318, email: mbrisevic@bfspc.bg.ac.rs

СВЕТЛАНА ВОЈНОВИЋ, архивиста
тел: 011 6352 318, email: svojnovic@bfspc.bg.ac.rs, arhiva@bfspc.bg.ac.rs

РАДМИЛА ВРЦЕЉ-ВАСИЋ, дактилограф
тел: 011 6352 309, email: rvrcelj@bfspc.bg.ac.rs

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

ВЕСНА СКОРУП, дипл. теолог, управник службе
тел: 011 6352 305, тел: 011 2762 732, локал 305, email: stusluzba@bfspc.bg.ac.rs, vskorup@bfspc.bg.ac.rs

МАЈА ЈОВАНОВИЋ, дипл. теолог, референт за последипломске студије
тел: 011 6352 339, email: mjovanovic@bfspc.bg.ac.rs, master@bfspc.bg.ac.rs, doktorske@bfspc.bg.ac.rs

ЉИЉАНА АЈДУКОВИЋ, референт за студентска питања
тел: 011 6352 306, email: ljajdukovic@bfspc.bg.ac.rs

МАРИЈА ЈОКСИМОВИЋ, дипл. теолог, референт за студентска питања
тел: 011 6352 306, email: mjoksimovic@bfspc.bg.ac.rs

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

АНКА КОПРИВИЦА-НИКОЛИЋ, шеф службе
тел: 011 6352 312, email: akoprivica@bfspc.bg.ac.rs

РАДМИЛА МИРКОВИЋ, референт за обрачун зарада
тел: 011 6352 311, email: rmirkovic@bfspc.bg.ac.rs

МИЛАН АЈДУКОВИЋ, службеник
тел: 011 6352 311, email: majdukovic@bfspc.bg.ac.rs

ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕНТАР

ВЛАДИМИР АЋИМОВИЋ, дипл. инж. електротехнике, стручни сарадник - администратор рачунарске мреже
тел: 011 6352 346, email: vacimovic@bfspc.bg.ac.rs

ИВАН ЈОВАНОВИЋ, сарадник за техничку документацију и информационе делатности
тел: 011 6352 352, email: ijovanovic@bfspc.bg.ac.rs

МИРОСЛАВ ПРАЛИЦА, сарадник за техничку документацију и информационе делатности
тел: 011 6352 352, email: mpralica@bfspc.bg.ac.rs

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ЗОРАН НОВОСЕЛ, дипл. инж. машинства
тел: 011 6352 310, email: znovosel@bfspc.bg.ac.rs