КОНТАКТ


Адреса, телефон

Адреса
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Мије Ковачевића 11Б, 11060 Београд
Република Србија
Телефон
011 2762 732, 011 2762 958
011 6352 300, 011 6352 303
деканат: 011 6352 314
студентска служба: 011 6352 306
књижара: 011 6352 341
управа интерната: 011 6352 355
Факс
011 2769 205

Подаци о факултету

ПИБ
103503783
Матични број
17569961
Шифра делатности
8542
Број жиро-рачуна
840-2046666-36

Веб адресе

Вебсајт
http://bfspc.bg.ac.rs
Блог
http://bfspc.bg.ac.rs/blog
Elearning
http://elearn.blago.rs
Богословље
http://bogoslovlje.pbf.rs
Библијски институт
http://binst.pbf.rs
Институт за систематско
богословље
http://isb.pbf.rs
Православни свет и
Први светски рат

http://bfspc.bg.ac.rs/wwi

Електронске адресе

Декан
dekan@bfspc.bg.ac.rs
Продекан за наставу
prodekanzanastavu@bfspc.bg.ac.rs
Секретар
sekretar@bfspc.bg.ac.rs
Студентска служба
stusluzba@bfspc.bg.ac.rs
Међународна сарадња
intlcoop@bfspc.bg.ac.rs
Библиотека
biblioteka@bfspc.bg.ac.rs
Рачунарски центар
idcentar@bfspc.bg.ac.rs
Институт за теолошка
истраживања
iti@bfspc.bg.ac.rs

Библијски институт
binst@bfspc.bg.ac.rs
Парламент студената
parlament@bfspc.bg.ac.rs

Електронске адресе наставника и сарадника

др Игњатије Мидић
ignatije@bfspc.bg.ac.rs
др Радомир Поповић
rpopovic@bfspc.bg.ac.rs
др Владан Перишић
vperisic@bfspc.bg.ac.rs
др Ненад Милошевић
nmilosevic@bfspc.bg.ac.rs
др Максим Васиљевић
maxim.bishop@gmail.com
http://elearn.blago.rs/
др Зоран Ранковић
zrankovic@bfspc.bg.ac.rs
http://elearn.blago.rs/
др Владимир
Вукашиновић
vvukasinovic@bfspc.bg.ac.rs

др Зоран Крстић
zkrstic@bfspc.bg.ac.rs
др Предраг Драгутиновић
pdragutinovic@gmail.com
http://elearn.blago.rs/
др Драгомир Сандо
dsando@bfspc.bg.ac.rs
др Порфирије Перић
porfirije@bfspc.bg.ac.rs
др Дражен Перић
drazperic@yahoo.com
др Богдан Лубардић
bogdanmiloslubardic@gmail.com
др Раде Кисић
rkisic@bfspc.bg.ac.rs
др Драган Ашковић
daskovic@bfspc.bg.ac.rs
http://elearn.blago.rs/
др Владислав Пузовић
vpuzovic@bfspc.bg.ac.rs
др Ивана Кнежевић
iknezevic@bfspc.bg.ac.rs
др Предраг Петровић
ppetrovic@bfspc.bg.ac.rs
др Растко Јовић
rjovic@bfspc.bg.ac.rs
др Србољуб
Убипариповић
ubiparipovic@yahoo.com

др Здравко Јовановић
zjovanovic@bfspc.bg.ac.rs
др Драган Каран
dkaran@bfspc.bg.ac.rs
др Владан Таталовић
vtatalovic@bfspc.bg.ac.rs
др Драган Радић
dradic@bfspc.bg.ac.rs
др Зоран Деврња
zdevrnja@bfspc.bg.ac.rs
др Александар Ђаковац
adjakovac@bfspc.bg.ac.rs
др Јелена Касапис
jkasapisd@gmail.com
др Марко Вилотић
mvilotic@bfspc.bg.ac.rs
др Андреј Јефтић
ajeftic@bfspc.bg.ac.rs
др Златко Матић
zmatic@bfspc.bg.ac.rs
др Ивица Чаировић
icairovic@bfspc.bg.ac.rs
др Сава Милин
savamilin@gmail.com
др Милосав Вешовић
vesovic.m@yahoo.com
др Владимир Антић
vantic@bfspc.bg.ac.rs
др Ненад Божовић
nenadbozovic85@gmail.com
др Вукашин Милићевић
vmilicevic@bfspc.bg.ac.rs
Никола Лукић
nlukic@bfspc.bg.ac.rs
Данило Михајловић
dmihajlovic@bfspc.bg.ac.rs
Миле Суботић
msubotic@bfspc.bg.ac.rs
Aна Лупуловић
anushka3@gmail.com
Јелена Недић
jnedic@bfspc.bg.ac.rs