БИБЛИОТЕКА


Кратак историјски преглед


Бибилиотечка грађа Православног богословског факултета, која се тренутно налази похрањена у више зграда и депоа, а броји преко 100.000 наслова, у фази је сређивања и за њено исправно сортирање нужна је адекватна адаптација просторија у које је привремено смештен наш библиотечки фонд изузетно важан како за теолошку науку тако и за историју српске цркве и српског народа.

Прва књига у библиотечком фонду је заведена 12. децембра 1920. године. Тада је у фонду било 3.075 публикација. Библиотечки фонд је већ у почетку ојачао пристизањем поклона и прилога, а највећи допринос представљају поједина завештања која и данас постоје попут легата наших истакнутих професора и научника као што су проф. др Јордан П. Илић, протојереј проф. др Стеван М. Димитријевић, проф. др Сергије Викторович Троицки, проф. др Милош Ердељан, проф. др Душан Глумац, и други. Поред тога библиотека поседује један број старих и ретких књига. У фонду је заступљен и велики број стране и домаће периодике. Публикације које се могу наћи код нас углавном су богословског и историјског садржаја. Као стручну факултетску библиотеку могу је користити сви који су заинтересовани.Каталози


Библиотечки фонд претражив је у два електронска каталога. Унос записа у Cobiss започет је 2014. године, а сви наслови до те године обрађени су у каталогу Удружене библиотеке.

Библиотечке јединице, каталошки пописане до 1990. године, скениране су и као такве електонски читљиве код библиотекара

Периодичне публикације могу се потраживати у самој библиотеци. Уколико су у питању часописи који се налазе у депоу, потребно их је наручити дан раније. Сви наслови старији од 1945. године не могу се износити, ни копирати.Предметне области у каталогу


 1. Агиологија
 2. Антропологија
 3. Аскетика
 4. Библистика
 5. Библиографије
 6. Библиотекарски приручници
 7. Грађанско право
 8. Догматика - уџбеници, есхатологија, тријадологија, еклисиологија, христологија, пневматологија, мариологија
 9. Етика
 10. Екуменско богословље
 11. Историја - општа, помесних цркава, друштвена, СПЦ, религије
 12. Језици - теорије, књижевност, класични, европски, словенски
 13. Катихетика
 14. Литургика - богослужбене књиге, теологија, хеортологија, хришћанска уметност
 15. Мисионарско богословље
 16. Музикологија
 17. Нови завет - увод, ерминевтика, егзегеза, теологија, коментари
 18. Омилитика
 19. Пастирска психологија
 20. Пастирско богословље
 21. Патрологија - уџбеници, студије, дела
 22. Стари завет - увод, историја, егзегеза, археологија, теологија
 23. Социологија
 24. Социологија религије
 25. Социологија културе
 26. Упоредно богословље - CWS, концили, папе
 27. Хагиографија
 28. Философија
 29. Црквено право
 30. Приручници


УПРАВНИК БИБЛИОТЕКЕ

САША ПАЈКОВИЋ, дипл. теолог
email: spajkovic@bfspc.bg.ac.rs, biblioteka@bfspc.bg.ac.rs
тел: 011 6352 353

БИБЛИОТЕКАРИ

МАЈА АЋИМОВИЋ, дипл. библиотекар-информатичар - мастер
тел: 011 6352 323, email: macimovic@bfspc.bg.ac.rs

ТАТЈАНА САЈЛОВИЋ, дипл. социолог - мастер
тел: 011 6352 323, email: tsajlovic@bfspc.bg.ac.rs

ЗОРИЦА БРАДИЋ, дипл. философ
тел: 011 6352 353, email: zbradic@bfspc.bg.ac.rs


Православни богословски факултет